Cennik


BILET NORMALNY 27 zł
Dziedziniec/Zamek/Pałac/Wieża/Audioprzewodnik w cenie biletu z możliwością podłączenia drugich słuchawek dla dzieci i młodzieży do lat 18 w ramach biletu ulgowy II.

BILET ULGOWY 22 zł
Dziedziniec/Zamek/Pałac/Wieża/Audioprzewodnik w cenie biletu z możliwością podłączenia drugich słuchawek dla dzieci i młodzieży do lat 18 w ramach biletu ulgowy II.

Komu przysługuje bilet: młodzieży do 25 roku życia, emeryci, renciści, osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby powyżej 65 roku życia oraz karta dużej rodziny.

BILET ULGOWY II 12 zł
Dziedziniec/Zamek/Pałac/Wieża/Audioprzewodnik dodatkowo płatny 5 zł lub darmowe słuchawki z możliwością podłączenia do audioprzewodnika w ramach biletu normalnego i ulgowego.

Komu przysługuje bilet: dzieciom i młodzieży do 18 roku życia.

BILET BEZPŁATNY
Komu przysługuje bilet: dzieci do 5 roku życia.

Ulga przysługuje tylko wówczas kiedy zwiedzający okaże dokument upoważniający do ulgi (legitymacja, decyzja, dowód osobisty). W przypadku nie posiadania dokumentu stwierdzającego uprawnienia do ulgi, zwiedzający musi nabyć bilet normalny.
Czas zwiedzania około 1 – 1,5 godziny.


ZWIEDZANIE GRUPOWE
Grupa zorganizowana musi liczyć minimum 15 lub więcej osób. W przypadku mniejszej grupy cena wynosi jak za 15 osób.

Zwiedzanie Zamku z przewodnikiem 30 zł (Dziedziniec/Zamek/Pałac/Wieża)

Zwiedzanie Zamku z przewodnikiem- dzieci i młodzież do 18 roku życia        15 zł

Zwiedzanie Zamku z przewodnikiem- dzieci przedszkolne                              10 zł