Oleśnica znowu na mapie Wratislavia Cantans! Koncert „Die Kunst der Fuge” 10 września w Zamku Książęcym

Zapraszamy na koncert , który odbędzie się w ramach 52. edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego 10 września o godz. 19.00,  w sali rycerskiej oleśnickiego zamku

Wykonawcy:

Accademia Bizantina

Alessandro Tampieri, Ana Liz Ojeda – skrzypce

Diego Mecca – altówka

Emmanuel Jacques – wiolonczela

Stefano Demicheli – pozytyw

Ottavio Dantone – klawesyn, kierownictwo artystyczne

Program:

Johann Sebastian Bach Die Kunst der Fuge BWV 1080

Tajemnicze, nieukończone dzieło Johanna Sebastiana Bacha i jeden z najciekawszych włoskich zespołów muzyki dawnej. Wratislavia Cantans zaprasza na wyjątkowe wykonanie Die Kunst der Fuge. W roli głównej Accademia Bizantina pod batutą Ottavia Dantone.

Johann Sebastian Bach zapisał się w historii nie tylko jako świetny organista i twórca dzieł mających do dziś grono swych oddanych wielbicieli. Artysta latami zgłębiał tajniki sztuki kompozytorskiej. Właściwy Bachowi perfekcjonizm zaowocował powstaniem niezwykłego zbioru Die Kunst der Fuge(Sztuka fugi), będącego ukoronowaniem badań twórcy w zakresie kontrapunktu – najtrudniejszej wówczas techniki kompozytorskiej. Choć mawia się, że Bach rozpoczął pracę nad Die Kunst der Fuge na rok przed śmiercią, to znamy dziś rękopis wcześniejszej wersji tego dzieła, powstały siedem lat wcześniej. Jednak kompozytor wielokrotnie wprowadzał zmiany do zbioru. W efekcie nie udało mu się ukończyć ostatniej fugi, w której nazwy pierwszych czterech dźwięków wiodącej melodii tworzą jego własne nazwisko (B-A-C-H). Ten muzyczny podpis mistrza stał się później inspiracją dla wielu kompozytorów.

Praktyka wykonawcza XVII i XVIII stulecia, a także to, że Bach nie zostawił żadnej sugestii, na jakie instrumenty dzieło zostało skomponowane, sprawiają, że Die Kunst der Fuge jest dzisiaj grane w różnorodnych opracowaniach. W ramach 52. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans tę niezwykłą kompozycję Bacha zaprezentuje Accademia Bizantina. Ten istniejący już od trzydziestu czterech lat włoski zespół muzyki dawnej powstał w myśl „wykonywania muzyki podobnie jak wielki kwartet”, co owocuje jego spójnym i jednolitym brzmieniem. Muzycy odwołują się do najlepszych tradycji włoskiej kameralistyki. Dzięki współpracy z wybitnymi muzykologami ich wykonania opierają się na wnikliwej wiedzy historycznej. Opracowanie Bachowskiego Die Kunst der Fuge jest jednym z najnowszych projektów zespołu prowadzonego przez cenionego włoskiego dyrygenta Ottavia Dantone.

 

Comments are closed.