Cennik

Bilet normalny 25 zł

Dziedziniec/Zamek/Pałac/Wieża/Audioprzewodnik w cenie biletu z możliwością podłączenia drugich słuchawek bezpłatnie.

Bilet ulgowy 20 zł

Dziedziniec/Zamek/Pałac/Wieża/Audioprzewodnik w cenie biletu z możliwością podłączenia drugich słuchawek bezpłatnie

Komu przysługuje bilet: młodzieży do 25 roku życia, emeryci, renciści, osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby powyżej 65 roku życia oraz karta dużej rodziny.

Bilet ulgowy II 10 zł

Dziedziniec/Zamek/Pałac/Wieża/Audioprzewodnik płatny dodatkowo 5 zł

Komu przysługuje bilet: dzieciom i młodzieży do 18 roku życia.

Bilet bezpłatny

Dzieci do 5 roku życia.

Ulga przysługuje tylko wówczas kiedy zwiedzający okaże dokument upoważniający do ulgi (legitymacja, decyzja, dowód osobisty). W przypadku nie posiadania dokumentu stwierdzającego uprawnienia do ulgi, zwiedzający musi nabyć bilet normalny.

Czas zwiedzania około 1 – 1,5 godziny.