Godziny Zwiedzania

Zamek jest otwarty dla zwiedzających codziennie od 9:00-19:00.

O 18:30 jest ostatnie wejście na wieżę.